ERGOTERAPIE

 

 

    Ergoterapie je samostatný léčebný obor, který svou podstatou a principy těsně navazuje na fyzioterapii. Zahrnuje především aktivity, které člověka určitým způsobem zaměstnávají – jedná se o běžné denní aktivity, pracovní a zájmové činnosti a cílem je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti jedince.

     V geriatrii je ergoterapie zaměřena na podporu a zachování stávajících fyzických a psychických funkcí, na posílení sociálních rolí prostřednictvím cílených aktivit a na zachování soběstačnosti pacienta.

(zdroj: Pavel Kolář, „Rehabilitace v klinické praxi“)

 

     V naší nemocnici je úkolem ergoterapeuta především vhodná aktivizace pacienta. Využívají se skupinové aktivity (kondiční cvičení, muzikoterapie, trénování paměti, tvořivé činnosti, společenské hry) a individuální aktivity, stanovené dle potřeb konkrétního pacienta (individuální cvičení, trénink mozkových funkcí, rozhovor s všeobecným zaměřením, podpora motivace, spolupráce a komunikace). Rovněž asistujeme fyzioterapeutům při rehabilitaci u vybraných pacientů.

     Ergoterapie v naší nemocnici je dobrovolná – vůle a chuť k činnosti je nezbytným předpokladem pro spolupráci a dobré výsledky terapie.

     V LDN pracují dvě ergoterapeutky s vysokoškolským vzděláním v oboru „Specializace ve zdravotnictví - Ergoterapie“ a absolvovanými specializačními kurzy pro práci se seniory.

 

Práce našich pa...
Práce našich pa...
Práce našich pa...
Velikonoce
Velikonoce
Vánoce
Práce našich pa...
Strom života a ...
Práce našich pa...
Práce našich pa...
Práce našich pa...
Práce našich pa...
Papírový řetěz
Vlastní kalendá...
Skupinová práce...
Podzimní výzdob...
Výzdoba oddělen...
Vlastní kalendá...
Výzdoba oddělen...
Skupinová práce...
 
 
Powered by Phoca Gallery

Další informace