SOCIÁLNÍ LŮŽKA

    

Léčebna dlouhodobě nemocných, Chittussiho 1a, Praha 6 - Bubeneč,  je příspěvková organizace.

Zřizovatel : Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 - Dejvice

IČO zřizovatele : 00063703

Máme zde sociálních lůžek. 

 

Úhrada za pobyt na sociálním lůžku je stanovena v souladu s ust.§18 odst.2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění ve výši :

210,-Kč/den - ubytování

170,-Kč/den - stravu

INFORMACE PRO KLIENTY SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDE

 

IČO :  45243956

č.ú.: 2000868319/0800

Finanční dary č.ú.: 123-2000868319/0800

    

 

Registrace sociálních služeb

 

 

 LDN_foto 

 

Jakékoliv informace vám rádi podáme na uvedených telefonních číslech ZDE.

 

 

Další informace