REHABILITACE

     Součástí rehabilitačního programu je :

   
  - léčebný tělocvik  probíhá individálně nebo v menších skupinkách
   
  - magnetoterapie velmi oblíbená terapie u starších lidí, která uleví bolavým kloubům a zádům
   
  - fyzikální terapie z fyzikálních procedur používáme např. Träbertové proudy, rebox, DDP - diadynamické proudy, laser a biolampu. Biolampa je vhodná k použití při různých kožních obtížích
   
Přístroje elektroprocedury u ležících pacientů dovezeme až k lůžku, chodící pacienti si dojdou na proceduru sami.
O vhodnosti té které procedury vždy rozhodne ošetřující  lékař podle zdravotního stavu pacienta.

Cílem fyzioterapie v LDN je navrácení funkční zdatnosti pacientů a její udržení. Důležitý je individuální přístup k jednotlivým pacientům, vzhledem k jejich konkrétnímu onemocnění, věku, pohlaví, pohybovým zkušenostem a úrovni zdatnosti. Častým limitem rehabilitace je ve stáří závažný kognitivní deficit a i v tomto případě je důležitý individuální přístup.

V naší nemocnici probíhá v rámci rehabilitace nácvik pohyblivosti na lůžku, nácvik sedu a stoje, nácvik chůze a správného používání pomůcek k chůzi. Dále probíhá individuální a skupinové cvičení k udržení hybnosti těla, konzultace a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a elektroléčba na základě indikace lékařem, případně další techniky rehabilitace.

 

Fyzioterapii v LDN zajišťují fyzioterapeutky s dlouholetou praxí v rehabilitaci.

 

 

V LDN máme 3 rehabilitační sestry - tzn., že připadá jedna sestra na stanici s 33
      lůžky a 1 rehabilitační sestru fyz. procedur na 3/4 úvazku pro celou LDN.

Další informace